Sheet Metal Fabrication Process in Electronics & Communication Parts Manufacturing

The Sheet Metal Fabrication Process holds an integral position in manufacturing electronic and communications components. This comprehensive guide takes you on a journey through...

Hair Care Essentials: Choosing the Right Shampoo for You

Are you searching for hair care products that won't leave your wallet crying but still give you that salon-fresh look? You're in the right...

Alles Wat U Moet Weten Over Een Rijbewijskeuring

Om te mogen rijden is het belangrijk dat u zowel geestelijk als lichamelijk gezond bent. U kunt dit aantonen met een Verklaring van Geschiktheid (VvG). Hierdoor moet u een gezondheidsverklaring aanleveren bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). Het CBR bepaalt aan de hand van deze informatie of u geschikt bent om te (blijven) rijden. Wanneer u gezondheidsproblemen heeft kan het dat het CBR u doorverwijst voor een medische keuring. Daarnaast kunnen ze u vragen om een rijtest te doen om uw rijgeschiktheid te beoordelen. In dit artikel leest u alles wat u moet weten over een rijbewijs keuring. 

Wanneer beoordeelt het CBR uw rijgeschiktheid? 

Er zijn verschillende gevallen waarin het CBR uw rijgeschiktheid wil vaststellen. Het eerste geval is wanneer u rijexamen doet. U moet een eigen verklaring invullen over uw gezondheid, wanneer u één of meer vragen met ‘Ja’ heeft beantwoord, wil het CBR uw rijgeschiktheid verder onderzoeken. Bij mensen boven de 75 jaar wordt er bij elke verlengingsaanvraag een rijbewijs keuring uitgevoerd. De reden hiervoor is dat ouderen last kunnen krijgen van lichamelijke- of andere gezondheidsproblemen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. 

Wanneer u een rijbewijs C of D wilt aanvragen of verlengen moet u eerst een rijbewijskeuring doen. Met een rijbewijs C mag u een een vrachtwagen besturen en met een rijbewijs D mag u een bus besturen. Met een bus of vrachtwagen bent u veel uren op de weg met een groot en zwaar voertuig. Een bus of vrachtwagen heeft hierdoor een groter risico voor de verkeersveiligheid. Er gelden daarom strengere eisen aan een medische keuring bij een C of D rijbewijs. Als laatste kunt u ook zelf een rijbewijskeuring aanvragen wanneer u twijfelt over uw rijgeschiktheid. 

Gezondheidsverklaring aanvragen

Wanneer u uw rijbewijs wilt aanvragen, vernieuwen of verlengen moet het CBR een Verklaring van Geschiktheid van u geregistreerd hebben staan in het Centraal rijbewijzenregister. Het is belangrijk dat u een gezondheidsverklaring aanvraagt in de volgende gevallen:

  • Bij de aanvraag van uw eerste rijbewijs.
  • Wanneer u een medische beperking heeft of gezondheidsklachten die mogelijk uw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. 
  • Wanneer u 75 jaar of ouder bent en u uw rijbewijs wilt verlengen.
  • Bij omwisseling van een rijbewijs buiten de EU/EVA.
  • Bij de omwisseling van een EU/EVA rijbewijs waarvan het rijbewijs korter geldig is dan de gebruikelijke termijnen van het land. 
  • Bij de omwisseling van een EU/EVA rijbewijs waar een beperkende aantekening op staat die niet als code (binnen de EU) op het rijbewijs staat. Het gebruik van lenzen, een bril of een automaat vallen hierbuiten. 

Een medische keuring door een arts

Bij een medische keuring voor uw rijbewijs, wordt u onderzocht door een arts. U kunt voor de keuring een afspraak maken met een huisarts. Meestal doet uw eigen huisarts zelf geen keuring. Het is wel belangrijk dat uw medisch specialist is ingeschreven bij het CBR. Voor een rijbewijs C of D moet een bedrijfsarts of arboarts de rijbewijskeuring uitvoeren. Er zijn daarnaast instanties met professionele artsen, bedrijfsartsen en arboartsen die u kunnen helpen met een medische keuring voor rijbewijs

Waar wordt er naar gekeken bij een medische keuring? 

Bij een medische keuring kijkt de arts naar verschillende dingen. De arts zal vaststellen of u uw armen, benen, nek en rug goed kunt gebruiken. Er wordt gekeken naar hoe hoog uw bloeddruk is. Een ander belangrijk punt is uw zicht. De arts zal wat testen doen om te kunnen vaststellen of uw zicht goed is. Daarnaast zal de arts kijken of u veilig kunt rijden. Als laatste wordt er gekeken of u suikerziekte heeft. Dit wordt getest door middel van bloed of urine. 

Wat is het vervolg van de keuring? 

De arts stuurt het verslag van de keuring door naar het CBR. Het CBR beslist aan de hand van de medische keuring of u rijgeschikt bent. Het kan zijn dat het CBR nog wat extra onderzoeken wil van een specialist. Dit kan bijvoorbeeld een neuroloog of een oogarts zijn. Wanneer uw ogen niet meer goed zijn zult u bijvoorbeeld na een bril wel kunnen voldoen aan de eisen. De formulieren van eventuele extra testen ontvangt u van het CBR. Het kan zijn dat het CBR wilt dat u een rijtest doet om uw rijgeschiktheid in de praktijk te kunnen testen. Hierna wordt uw informatie opnieuw behandeld door de arts van het CBR. 

Wat zijn de kosten van een rijbewijskeuring? 

De kosten van een rijbewijskeuring kunnen verschillen. Voor elke keuring geldt een basistarief. Wanneer een keuring langer duurt kan de medische specialist echter een toeslag in rekening brengen. Er is daarnaast sprake van indirecte tijd en directe tijd. De directe tijd is de tijd dat u bij de medisch specialist bent en onderzocht wordt. De indirecte tijd is de tijd die de medisch specialist bezig is met voorbereiding. Dit gebeurt zonder uw aanwezigheid.

Wat houdt een rijtest in? 

Bij een rijtest wordt uw rijgeschiktheid door een deskundige van het CBR getest. Deze deskundige kijkt of u veilig kunt rijden met uw gezondheidsproblemen. Deze rijtest kan meestal in uw eigen auto, maar moet soms in een lesauto. Een rijtest wordt gedaan wanneer u gezondheidsproblemen heeft en twijfelt of u nog veilig kunt rijden. Het kan ook zijn dat een arts na de medische keuring graag wilt dat u een rijtest doet. Wanneer er uit de rijtest blijkt dat u niet goed kunt rijden, kijkt de deskundige met u mee naar mogelijkheden om u te helpen. Dit kunnen bijvoorbeeld rijlessen zijn, maar ook orthopedische hulpmiddelen zoals aangepaste schoenen. Daarnaast kunnen dit ook technische aanpassingen zijn, zoals een aangepaste bediening van de auto. 

Het besluit van het CBR

Nadat u een medische keuring of rijtest heeft gedaan zal het CBR een besluit nemen. Het CBR kan de volgende besluiten nemen: 

  • U wordt rijgeschikt verklaard en mag uw rijbewijs verlengen of aanvragen. 
  • U wordt rijgeschikt verklaard voor een bepaalde tijd. In een bericht van het CBR staat hoe lang deze periode is. De einddatum van de tijd komt op uw rijbewijs te staan. 
  • U wordt rijgeschikt verklaard onder voorwaarden. Dit betekent dat u bepaalde maatregelen moet nemen om te mogen rijden. Het CBR laat u weten welke dit zijn en dit er komt een code op uw rijbewijs te staan. 
  • U wordt niet rijgeschikt verklaard. Wanneer u niet rijgeschikt bent verklaard mag u niet meer rijden. Uw rijbewijs wordt hiermee ongeldig. Het CBR laat u weten waarom u niet meer mag rijden. 

Als u niet rijgeschikt bent verklaard vanwege gezondheidsproblemen en deze zijn weg kunt u opnieuw een keuring aanvragen. Wanneer u het niet eens bent met het besluit van het CBR kunt u bezwaar maken en een herkeuring aanvragen. 

Latest Posts